lịch sử việt nam

Trang Chính

lịch sử việt nam suy tôn tổng thống ngô đình diệm, honoring our president ngo dinh diem

Lịch Sử Việt-Nam | Chung quanh bài hát suy tôn Ngô tổng thống và nhìn lại lịch sử Việt Nam(**)

________

 

USA and VNCH Flag, Quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa

@@@

Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Tàu cộng
Vì Tương-Lai Đất Nước Chống Việt cộng

@@@

Hoan nghinh các hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam tại Hoa Kỳ và các nơi khác trong việc củng cố lập trường chống cộng

http://www.truclamyentu.asia/anti-deep-state/maga_hoan-nghinh-cac-hoi-tqlcvn.html

Hoa Kỳ Nhật Ký | Tin mới | Tin nóng | Thời Sự Tổng Hợp Lưu Trữ 12.2021

Hoan nghinh các hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam tại Hoa Kỳ và các nơi khác đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Tổng hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, ông Lê Quang Liễn về việc xây dựng tượng đài kỷ niệm chiến thắng ở Cổ thành Quảng Trị năm 1972.  

Tuy nhiên, chúng tôi, hội sử-học Việt Nam lại thành tâm mong được quý vị củng cố lập trường chống cộng để cứu nguy Hoa Kỳ qua Thư ngỏ của 126 cựu tướng lãnh Quân đội Mỹ (phổ biến từ tháng 05 năm 2021) gởi đến ông Joe Biden để phản đối chính sách cực tả của chính quyền này.

Chúng tôi rất mong mỏi sớm nhận được Thư ngỏ của quý vị cựu tướng lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như quý hội cựu quân nhân, cựu binh chủng QLVNCH tương tự như thư ngỏ của 126 vị cựu tướng lãnh quân đội Hoa Kỳ đính kèm bên dưới.

Đây là sự đền ơn đáp nghĩa hợp tình, hợp lý và đúng lúc nhất.

Thân Kính

Ngày 15.12.2021 

Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc, một người Việt tỵ nạn cộng sản

Hồ sơ đính kèm:

- 126 U.S. Generals, Admirals Accuse Biden of Election Coup, Call for War on Communism
126 Cựu tướng lãnh lên án Biden đảo chánh bằng bầu cử và kêu gọi chiến tranh chống Cộng sản

http://www.truclamyentu.asia/anti-deep-state/maga_126-us-generals-admirals-accuse-biden-of-election-coup-call-for-war-on-communism.html

 

 

@ Trúc-Lâm Yên-Tử.asia

Flag Counter