lịch sử việt nam

Trang Chính

lịch sử việt nam suy tôn tổng thống ngô đình diệm, honoring our president ngo dinh diem

Lịch Sử Việt-Nam | Chung quanh bài hát suy tôn Ngô tổng thống và nhìn lại lịch sử Việt Nam(**)

________

 

USA and VNCH Flag, Quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa

@@@

Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Tàu cộng
Vì Tương-Lai Đất Nước Chống Việt cộng

@@@

Hoa Kỳ Nhật Ký_Lời kêu gọi của Tổng thống Trump: Hỡi các chiến binh yêu nước Hoa Kỳ - Hãy cùng nhau đứng lên để cứu nước Mỹ...

HELLO PATRIOTIC WARRIORS FOR TRUMP

http://www.truclamyentu.asia/anti-deep-state/maga_tt-trump-keu-goi-hoi-cac-chien-binh-yeu-nuoc-hoa-ky-hay-vung-len-cuu-nuoc-my.html

Hoa Kỳ Nhật Ký | Tin mới | Tin nóng | Thời Sự Tổng Hợp Lưu Trữ 12.2021

Flag Officiers 4 America

Trump

Trump

Ngày 12 tháng 12 sẽ được ghi nhớ như một ngày chiến đấu giữa THIỆN và ÁC khi tất cả những người Mỹ yêu nước cùng nhau đứng lên chống lại những âm mưu của 6 tập đoàn khổng lồ đang kiểm soát hầu hết các phương tiện truyền thông báo chí đầy thiên vị và thành kiến để che đậy sự tham nhũng chính trị chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Ngày 12 tháng 12 sẽ là ngày mà chúng ta tập hợp với các chiến binh Trump dũng cảm khác thuộc mọi chủng tộc và truyền thống, diễn hành hòa bình sát vai nhau để bảo vệ niềm tin chung của chúng ta vào Công Lý, Tự Do, và Bình Đẳng chống lại các lực lượng của Chủ nghĩa Phát Xít, Chủ nghĩa Xã Hội, và Chủ nghĩa Cộng Sản đang cấu kết xé nát đất nước này.

Ngày 12 tháng 12 sẽ là ngày chúng ta gác lại mọi quan tâm, lo lắng và vấn đề cá nhân để thể hiện Sức Mạnh, Dũng Cảm, và Quyết Tâm khi chúng ta lớn tiếng tuyên bố sự ủng hộ không lay chuyển đối với Đảng Cộng Hòa và TT Trump trong cuộc chiến chống gian lận bầu cử và các chính trị gia gian dối.

Ngày 12 tháng 12 không còn nghi ngờ sẽ trở thành một trong những ngày ý nghĩa và tự hào nhất trong cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta ĐỨNG LÊN NHƯ MỘT NGƯỜI MỸ để LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI.

Tự Do không thể tự nhiên có được; vì thế CHÚNG TA PHẢI BẢO VỆ NÓ.

Được coi là thành trì cuối cùng của Tự Do, Công Lý và Bình Đẳng, nước Mỹ hiện giờ đang lâm vào tình trạng nguy hiểm trầm trọng hơn bao giờ hết là bị bao vây và tấn công bởi các thế lực xấu xa mạnh mẽ, liên kết bởi trong và ngoài nước, và bởi các bộ máy đầu sỏ truyền thông báo chí bị điều khiển bởi 6 tập đoàn khổng lồ trong nước Mỹ.

Chúng ta phải đẩy lùi sự xâm nhập tràn lan của chủ nghĩa cộng sản  hiện diện trong mọi tầng cấp của văn hóa, chính trị, kinh tế, thương mại và hệ thống giáo dục của chúng ta.  Nước Mỹ đang bị che mắt bởi truyền thông báo chí và đảng Dân Chủ phớt lờ hoặc phỉ báng những người dám chống lại.

Hãy cùng đối mặt với những thế lực đen tối nầy vào ngày 12/12 để thể hiện sự kiên cường và ý chí dũng cảm bất khuất trong việc bảo vệ CÔNG LÝ, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG cho nước Mỹ thân yêu của chúng ta.

KHÔNG THỂ IM LẶNG ĐƯỢC NỮA !!!

HỠI CÁC CHIẾN BINH TRUMP, CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CÙNG XUỐNG ĐƯỜNG VỚI TÔI CHƯA?

Cầu xin ĐỨC CHÚA TRỜI ban phước cho nước Mỹ và Tổng Thống Trump   🙏

[Tim Le dịch]
Statement of TT TRUMP 

- HELLO PATRIOTIC WARRIORS FOR TRUMP:

December 12 will be remembered as a day of battle between the GOOD and EVIL as all patriotic Americans stand together to fight the schemes of 6 giant corporations controlling many biased and prejudiced news media covering up the most unprecedented political corruption in American history.

December 12 will be the day when we gather with other brave Trump warriors of all races and heritages marching peacefully side by side to defend our shared faith in Justice, Liberty, and Equality against the forces of Fascism, Socialism, and Communism that are working to tear this country apart.

December 12 will be the day we leave all personal concerns, worries, and problems behind to show Strength, Courage, and Determination as we speak up loudly to proclaim our unwavering support for the Republican Party and President Trump's fight against election fraud and dishonest politicians.

December 12 will undoubtedly become one of the most meaningful and proud days of our lives, for we STAND UP TO BE AN AMERICAN to MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

Freedom is not granted; so WE MUST DEFEND IT.

Considered as the last stronghold of Freedom, Justice, and Equality, America is more than ever at grave risk of being surrounded and attacked by powerful evil forces, both domestic and foreign, and by the power-hungry oligarchs of media controlled by 6 giant corporations in the US.   We must push back the rampant intrusion of communism, present in every level of our culture, politics, economy, commerce, and education systems.  America is being blindsided as the media and the Democratic Party ignore or vilify those who dare to fight back.

Let's face the dark forces on December 12 to show our resilience and strong, indomitable will in defending JUSTICE, FREEDOM, and EQUALITY for our beloved America.

NO MORE SILENCE!!!

TRUMP WARRIORS, ARE YOU READY TO MARCH WITH ME?

May GOD bless America and President Trump 

 

 

 

 

@ Trúc-Lâm Yên-Tử.asia

Flag Counter