lịch sử việt nam

Trang Chính

lịch sử việt nam suy tôn tổng thống ngô đình diệm, honoring our president ngo dinh diem

Lịch Sử Việt-Nam | Chung quanh bài hát suy tôn Ngô tổng thống và nhìn lại lịch sử Việt Nam(**)

________

 

Tứ Đại Thiên Tài Quân Sử | Quân Sự Việt Nam four vietnamese military geniuses, quan su viet nam, quân sự việt nam

Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Quân Sử Việt Nam | Four Vietnamese Military Geniuses

@@@

Vì Danh-Dự Dân-Tộc, Chống Tàu cộng
Vì Tương-Lai Đất Nước Chống Việt cộng

@@@

Chúng ta đang chiến đấu một mình, Hãy sát cánh với A Phú Hãn

http://www.truclamyentu.asia/maga_taiwans/maga_khang-chien-a-phu-han.html

Trúc Lâm Việt Quốc theo centerforsecuritypolicy.org (November 3, 2021 Ellie Cohanim (Senior Fellow)

Nhìn từ  bên trong cuộc kháng chiến chống lại quân Taliban.

Tuần lễ này Ellie Cohanim nói chuyện với Ali Nazary đại diện ngoại giao của Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến A Phú Hãn đang chiến đấu chống lại quân khủng bố Taliban.

Global Perspectives Ellie Cohanim | Ali Nazary National Resistance of Afghanistan

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=MPO8YynGHdc&feature=emb_imp_woyt

 

 

 

@ Trúc-Lâm Yên-Tử.asia

Flag Counter