lịch sử việt nam

Trang Chính

 

 

Cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối thành phố Gaden Grove, California bán đất cho Sanghai Construction Group Co., LTD. Tàu cộng

Vietstar Media: Chủ tịch Liên ủy ban chống cộng và tay sai – Phan Kỳ Nhơn "trở cờ" theo Việt gian!!

http://www.truclamyentu.asia/anti-saez/phan-ky-nhon-tro-co-theo-viet-gian.html

Chris Phan

Published on Jun 28, 2018

Topic: Sinh Hoạt Cộng Đồng (6-27-2018) Title: Tại Sao Phan Kỳ Nhơn và Đồng Bọn "phá hủy bầu cử CĐNVQG Nam Cali"?  

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Visitors Widget
Flag Counter